SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

 

Den som är ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad/lokal är ansvarig för att det bedrivs SBA.

Syftet är att öka kunnandet så att brandskyddet succesivt förbättras och att förhindra att brand uppstår.

Vi kan hjälpa er med att göra en riskinventering samt upprätta SBA för eran fastighet.

Ansulex

 

Många fall av bränder i kök startar med brand i fett och matoljor. De är svåra att släcka och självantänder lätt om de inte släcks med rätt metod.

Därför finns Ansulex R-102.

Hör av er för installation eller service.

SVEB_Symbol
SIGILL_SKOLD_VANSTER_STOR_SVART_TEXT